دریافت فایل با موضوع-تحقیق در مورد بافت اسکلرانشیم -

در این پست قصد معرفی فایل .تحقیق در مورد بافت اسکلرانشیم . را داریم با ما همراه باشید./تحقیق در مورد بافت اسکلرانشیم ,بافت اسکلرانشیم,دانلود تحقیق در مورد بافت اسکلرانشیم ,بافت,اسکلرانشیم/تحقیق در مورد بافت اسکلرانشیم /1600073/qrw

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

قسمتی از متن .doc :

بافت اسکلرانشیم

اسکلرانشیم بافتی است که یاخته هایی با جدار ثانوی ضخیم نشده چوبی یا غیر چوبی و عمل مهم آن در نگهداری و استحکام گیاه می باشد. یاخته های اسکلرانشیم بیشتر کیفیت الاستیکی (کشندگی و ارتجاع) دارند تا کیفیت پلاستیکی (شکل پذیری) یاخته های اسکلرانشیمی در شکل ساختمان و منشأ متفاوتند معمولاً یاخته های اسکلرانشیمی با ضخیم شدن تدریجی غشای اسکلتی و تبدیل آن به مداد چربی (lignin) به وجود می آید این عمل را چربی شدن غشا یا لیگنی فیکاسیون( ligni Fication) می نامند یاخته های اسکلرانشیمی در آغاز زنده و به تدریج که اسکلرید و فیبری می شوند هسته خود را از دست می دهند و فضایی درون یاخته به نام لومن با انشعابات کانالی ایجاد می شود در این صورت پروتوپلاسم یاخته غیر زنده است بافت اسکلرانشیم از نظر شکل و ساختار به دو نوع تقسیم می شود : 1- فیبرها(Fibres) 2- اسکلرید (sclereids)

فیبرها معمولاً یاخته طویل و اسکلرید ها معمولاً یاخته های کوتاهی و کم و بیش این دو یامتریک هستند اسکلریدها معمولاً در سطوح جانبی دارای منفذهای گردی هستند که منتهی به کانال هایی در درون یاخته که منشعب نیز هستند می شوند این ساختمان در نتیجه ضخیم شدن دیواره ثانوی یاخته به وجود می آید.

از نظر منشأ:

یاخته های اسکلریدی معمولاً منشأ پارانشیمی دارند که جدار آنها به تدریج ضخیم می شود ولی یاخته های فیبری از تکامل یاخته های مریستمی (مریستم بنیادی) نتیجه می شوند. شکل و طول یاخته های فیبری یاخته هایی هستند باریک و کشیده (طویل) که در دو طرف نوک تیز شده و مواقعی منشعب در یک انتها یا دو انتها دیده می شود طول یاخته فیبری در گیاه شاهدانه (Gannabis) بین 5/0 تا 5/5 سانتی متر است و در کتان(Linum usifafissimum) بین 9/6 - 8/0 سانتی متر و درگیاهی با نام تجاری رامی(Ramie) و نام علمی(boehmerianivea) از خانواده گزنه ها به 55 سانیت متر می رسد این اندازه یاخته های فیبری طویلترین یاخته ها در گیاهان عالی است(aldaba) در 1927 با مسراسیون(maceration) مخصوصی این یاخته ها را جدا و اندازه گیری کردن یاخته های فیبیر از تحول و تکامل پروکامبیون، کامبیون و مرسیستم بنیادی (زمینه ای) و حتی ممکن است از پرودرم نتیجه شود در انواعی از شبه گندمیان(cyperaceae) مواردی در بسیاری از دولپه ها از پارانشیم نیز ممکن است نتیجه شود مثلاً از پروتوفلئوم(protophloem).

اقسام فیبرها:

یک تقسیم بندی دیگر فیبر در شکل یاخته های آن است :

1- نوع اگزیلاری (xylary)

2- نوع اکسترا اگزیلاری (extraxylary)

نوع اگزیلاری(xylary) : نوعی است که عمومیت دارد و از تکامل یاخته های مریستمی همراه بافت آوند چوبی دیده می شود این نوع در شکل منفذها و وضع عمومی نیز متفاوت است فیبری فرم ها یا نوع میله های داخلی یاخته های کشیده و طویل تر از نوع تراکئیدی است.

این نوع جدار بسیار ضخیم و منفذهای ساده دارد

الف) لیبری فرم (libriform fiber)کشیده ترند

ب) فیبرتراکئیدی(fiber-tracheids) ضخیم ترند

فیبرتراکئیدی(fiber-tracheids) که حد واسط تراکئیدی اصلی و فیبرها هستند جدارهای متوسطی از نظر ضخامت دارند نسبت به لیبری فیبر ولو ضخیم تر از تراکئیدهای اصلی هستند یک نوع دیگر فیبر نوع سوم که بیشتر در آوندهای چوبی ثانوی (در نمو قطری گیاهان دولپه دیده می وشند عبارتند از: فیبر ژلاتینی(gelatinousmucilayinus fiber) در این نوع فیبرهای داخلی از غشاء ثانوی شامل آنها سلولز لست. در حالی که منفذها در قسمتهای چربی شده است این بایه را اصطلاحاً (G-Laye) ناضر که موجب جذب آب و تورم آن می گردد. ژباتینوس فیبر موجب سوجب سختی یا جیری شدن چوب می گردد.

بافت اسکلرانشیم

بافت اسکلرانشیم بافت تصادفی است که تقریباً در همه اعضا ساختمان های پیکره گیاه بافت می شود. این بافت گاهی به صورت اجتماع و دستجات سلولی، گاه به صورت بافت سرتاسری یک یا چند لایه ای و گاه نیز به صورت سلول های پراکنده انفرادی یافت می شود.

این بافت در لایه ها به صورت بافت مقاوم پوست، در میوه های شفت به صورت بافت سخت چربی شده درونبر و در پوست ساقه و ریشه به صورت دستجات یا لایه های سرتاسری در ناحیه بیرونی (اگزودرمیس) وجود دارد.

بعلاوه بافت اسکلرانشیم در استوانه مرکزی اندام های ریشه و ساقه به صورت دستجات همراه آوندهای هدایت کننده در برگ ها و دم برگ ها به صورت غلاف اسکلرانشیم اطراف التجات و همچنین در برخی میوه ها از قبیل به و گلابی به صورت سلول های انفرادی حضور دارد. اسکلرانشیم هم در ساختمان های نخستین و هم در ساختمان های ثانویه گیاه مشاهده می شود.

سلول های بافت اسکلرانشیم بلا استثناء دارای دیواره ثانویه هستند که گاه کلفت و سخت و لیگنینی غیر قابل نفوذ می شدند و به سبب ریخته شدن دیواره ثانویه از فعالیت های پروتر پلاسمی آنها کاسته می شود و سلول های بالغ اسکلرانشیمی معمولاً از نظر پروتوپلاسم غیر فعال هستند. به عبارت دیگر سلول های مرده ای محسوب می شوند. دیواره ثانویه در سلول های اسکلرانشیمی گاهی بسیار کلفت ریخته می شود بطوریکه ممکن است بیش از 80 تا 90مطالب دیگر:
📖پرسشنامه بررسی دیدگاه کارکنان در خصوص عوامل درون سازمانی موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان تامین اجتماعی شازند📖پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در خصوص رابطه بین مشارکت کاربران و موفقیت سیستم های اطلاعاتی📖پرسشنامه تاثیر پرخاشگری زبانی مشتری بر روی رضایت شغلی ،بهبود عملکرد خدمات و نیات ترک شغل کارکنان📖پرسشنامه ارائه ی یک مدل بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی📖پرسشنامه ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری ازطریق قضاوت بیماران تحت درمان📖پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل مدیریت کیفیت بر تصمیم گیری مدیران📖پرسشنامه بررسی تاثیر محیط خدمات بر هیجان مشتری و نتایج خدمات📖پرسشنامه ارزیابی کارایی شاخص رضایت مشتری در تجارت الکترونیک (بانکداری اینترنتی ) با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های فازی📖پرسشنامه بررسی تاثیر جاذبه های عاطفی و منطقی در تبلیغات بر نگرش نسبت به تبلیغات برند و قصد خرید📖پرسشنامه تدوین استراتژی برای سازمان با روش SWOT📖پرسشنامه اهمیت نقش رضایت مشتری در بقاء سازمان در محیط رقابتی📖پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی تاثیر شدت تبلیغات بر عملکرد بازار بانک ملت📖پرسشنامه تاثیر مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر اعتماد سازمانی کارکنان📖پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش📖پرسشنامه مدیریت الکترونیک منابع انسانی کارکنان آموزش و پرورش📖پاورپوینت نقش بازی در رشد خلاقیت کودکان📖پرسشنامه بررسی اثر عوامل سازمانی و فنی مدیریت ارتباط با مشتری بر نگهداری مشتریان📖پرسشنامه بررسی ارتباط بین محیط خارجی، یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری📖پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان📖پرسشنامه نگرش مصرف کننده نسبت به کالاهای بازار خاکستری📖پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به نواوری خدمات📖پرسشنامه ارزیابی تمایلات مصرف کنندگان ایرانی در فرایند تصمیم گیری خرید کالاهای خارجی📖پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر درگیری مد لباس و پیامد های ان📖دانلود پرسشنامه استاندارد ترجیح برند📖پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات بانک